НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
1

Висновок антикорупційної експертизи проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка для забезпечення ефективної реалізації повноважень Фонду державного майна України та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

 

Розробник проєкту постанови:

Фонд державного майна України (ФДМУ)

Мета проєкту – необхідність ефективної реалізації повноважень Фонду державного майна у сфері управління об’єктами державної власності  в період повномасштабної агресії рф за рахунок надходжень коштів у національній та іноземні валюті від фізичних та юридичних осіб, резидентів і нерезидентів як благодійна пожертва, гуманітарна допомога, гранти та дарунки. Проєкт постанови надіслано відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами розгляду проєкту постанови встановлено, що процедура його погодження відбувається із порушенням вимог § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (далі – Регламент), оскільки проєкт надійшов до Національного агентства з питань запобігання корупції у загальному порядку, а не після погодження з усіма заінтересованими органами, як передбачено Регламентом.

Як наслідок, остаточна редакція проєкту постанови може бути в подальшому доопрацьована розробником з урахуванням отриманих зауважень та відрізнятися від надісланої до Національного агентства.

Поряд з цим за результатами проведення антикорупційної експертизи отриманого проєкту постанови Національне агентство ідентифікувало корупціогенні фактори, які зумовлюють потребу в його доопрацюванні, а саме:

1) встановлення непрозорого порядку прийняття рішень ФДМУ про фінансування державних підприємств в рамках використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України;

2) визначення нечіткого переліку документів, які надаються керівниками державних підприємств, установ та організацій, а також господарських товариств, які належать до сфери управління ФДМУ, в цілях отримання фінансової підтримки.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1.1. Проєктом постанови пропонується внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 472 «Деякі питання використання коштів, що надходять на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України», передбачивши необхідність залучення ФДМУ до процесу використання офіційних рахунків для пожертв на підтримку України «United24» для забезпечення ефективної реалізації власних повноважень.

Так, відповідно до положень п. 1 проєкту постанови пропонується затвердити Порядок використання коштів з рахунка для забезпечення ефективної реалізації повноважень Фонду державного майна України (далі – проєкт Порядку).

Згідно з нормами абз. 1 п. 5 проєкту Порядку «формування переліку державних підприємств і розподіл коштів між ними здійснюються Фондом державного майна з урахуванням обсягу коштів, залучених на здійснення заходів за напрямами, визначеними у пункті 4 цього Порядку, коштів з інших джерел, не заборонених законодавством».

Тобто першочерговим при прийнятті ФДМУ рішення про фінансування необхідних напрямів є наявність коштів на рахунку, а не підтверджена потреба у фінансовій підтримці.

Абзацом 2 п. 5 проєкту Порядку визначено, що «у разі коли кошти надійшли на рахунок без цільового призначення платежу розподіл таких коштів між об’єктами здійснюється Фондом державного майна з урахуванням наявної оперативної інформації щодо обсягів руйнувань, пропозицій щодо необхідності відновлення та розвитку, поданих відповідно до пункту 6 цього Порядку, безпечності проведення необхідних робіт з відновлення та можливості подальшого забезпечення функціонування державних підприємств, установ та організацій, а також господарських товариств».

Зазначене не дозволяє встановити чітко визначений перелік документів, які мають бути підставою для прийняття відповідних рішень ФДМУ.

До того ж проєкт Порядку не врегульовує алгоритм та порядок прийняття рішення про розподіл коштів між кожним державним підприємством із сформованого ФДМУ переліком.

Зазначене не дає змогу підтвердити прозорість та відкритість процесу використання коштів з рахунка для забезпечення ефективної реалізації повноважень ФДМУ.

Також проєктом Порядку не врегульовано питання визначення черговості фінансування за об’єктами із підтвердженими потребами, що збільшує корупційні ризики в діяльності ФДМУ за результатом визначення надмірної дискреції в діях цього органу.

Рекомендація НАЗК:

п. 5 проєкту Порядку виключити і визначити критерії та підстави для прийняття рішення ФДМУ про розподіл коштів за кожним об’єктом фінансування із встановленням принципів черговості надання відповідної фінансової підтримки.

 

1.2. Положеннями абз. 1 п. 6 проєкту Порядку встановлено, що «пропозиції щодо фінансування відповідно за напрямами, визначеними у пункті 4 цього Порядку, надсилаються одержувачами коштів з урахуванням поданих матеріалів керівниками державних підприємств, установ та організацій, а також господарських товариств на електронну пошту: united24@spfu.gov.ua.

Таким чином проєкт Порядку належним чином не врегульовує порядок дій керівників об’єктів, які претендують на отримання фінансової підтримки, та не встановлює чітко визначеного переліку матеріалів, які готуються керівниками в цілях отримання фінансування.

Як наслідок за результатом застосування правової невизначеності в проєкті Порядку збільшується інституційний статус ФДМУ при проведенні аналізу отриманих пропозицій та встановлення їх достатності та належності для призначення фінансової підтримки.

Рекомендація НАЗК:

доопрацювати п. 6 проєкту Порядку, встановивши доцільність подання керівниками об’єктів звернення із чітко визначеними матеріалами в цілях призначення необхідного фінансування.

 

Висновок:

проєкт постанови містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

В. о. Голови Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                                           Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр