НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Ініціатор проєкту:

Шмигаль Д. А

Мета проєкту Закону – визначення процедури утворення АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 100% акцій якого належать державі; порядку формування статутного капіталу АТ, функціонування АТ після створення, обмежень, пов’язаних із забезпеченням збереження  корпоративних прав держави, майна атомних електростанцій, ядерних матеріалів і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, виключно за Товариством, задля забезпечення економічної безпеки та захисту інтересів держави Проєкт Закону (№ 7650 від 09.08.2022)

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – проєкт Закону) Національне агентство ідентифікувало корупціогенний фактор, зокрема щодо непоширення на посадових осіб корпоратизованих державних підприємств, у тому числі НАЕК «Енергоатом», вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Ускладнення реалізації передбачених законодавством заходів із запобігання чи протидії корупції

У п. 3 ч. 3 ст. 7 «Прикінцеві та перехідні положення» проєкту Закону пропонується п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону доповнити новим підпунктом «д», згідно з яким до окремої категорії суб’єктів, на яких поширюються вимоги Закону, будуть віднесені особи, які постійно або тимчасово здійснюють повноваження одноосібного виконавчого органу, та їх заступники, а також особи, які входять до складу колегіального виконавчого органу господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі.

Однак запропоновані проєктом Закону зміни не лише припиняють поширення на посадових осіб корпоратизованих державних підприємств вимог Закону про передачу підприємств і корпоративних прав, правил етичної поведінки, але й скасовують для таких осіб вимоги будь-якого фінансового контролю.

На сьогодні ДП «Енергоатом» має статус юридичної особи публічного права, який зумовлюється особливим порядком утворення, правовим режимом майна та специфікою діяльності і функцій.

З огляду на цей статус, відповідно до п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону посадові особи ДП «Енергоатом» є суб’єктами, на яких поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом, а саме вимоги
ст.ст. 23, 28, 29, 36 – 38, 40 – 44, 60 Закону, зокрема щодо одержання подарунків, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, неупередженості, доступу до інформації.

Відповідно до ст.ст. 36 – 38, 40 – 42, 44 Закону вимоги про передачу в управління іншій особі підприємств та корпоративних прав, дотримання етичних норм поведінки, політичної нейтральності, неупередженості, компетентності й ефективності, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень поширюються лише на осіб, зазначених, зокрема, у п.п. «а»  п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

Крім того, згідно зі ст. 45 Закону на посадових осіб ДП «Енергоатом» поширюються вимоги фінансового контролю щодо обов’язку подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік[1] .

Також відповідно до ст. 45 Закону вимоги фінансового контролю поширюються, зокрема, на осіб, зазначених у п.п. «а», «в» і «г» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

Отже, зі змісту викладеного вбачається, що зміни до ст. 3 Закону без внесення змін до інших статей  фактично призведуть до того, що вимоги ст.ст. 36 – 38, 40 – 45 Закону не будуть поширюватися на посадових осіб усіх корпоратизованих державних підприємств і, зокрема, новостворюваної НАЕК «Енергоатом».

Рекомендації НАЗК:

З метою недопущення звуження кола суб’єктів, на яких поширюються вимоги Закону, необхідно внести зміни до ст.ст. 36 – 38, 40 – 42, 44, 45 Закону шляхом доповнення їх після слова та літери «підпункті «а» – знаком та літерою «, «д» або викласти п. 3 ч. 3 ст. 7 «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону в такій редакції:

«3) підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) доповнити абзацом другим такого змісту:

«особи, які постійно або тимчасово здійснюють повноваження одноосібного виконавчого органу (директор, генеральний директор тощо), та їх заступники, а також особи, які входять до складу колегіального виконавчого органу (дирекції, правління, ради директорів тощо) господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії;».

Запропонований спосіб внесення змін надасть змогу поширити вимоги Закону, зокрема фінансового контролю, на посадових осіб корпоратизованих державних підприємств без необхідності внесення змін до інших статей Закону, а додаткове уточнення щодо суб’єктного складу таких осіб (директор, генеральний директор, дирекції, правління, ради директорів тощо) сприятиме правовій визначеності норми.

Висновок:

запропонована модель правового регулювання в цілому є корупціогенною та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 Голова Національного агентства         

з питань запобігання корупції                                                                       Олександр НОВІКОВ

 

[1] Поширення вимог фінансового контролю на посадових осіб ДП «Енергоатом» є виправданим, адже проведені Національним агентством перевірки виконання антикорупційного законодавства свідчать про наявність численних корупційних ризиків у діяльності цієї компанії.

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр