НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Повні перевірки декларацій
560
перевірок зупинено
рішення КСУ №13-р/2020
497
млн.грн. виявлено
як незадекларовані
307
перевірено
суб'єктів Закону
На виконання рішення Конституційного Cуду
України №13-р/2020 від 27.10.2020 кримінальні
провадження підлягають закриттю
97
обгрунтованих
висновків складено
Детальний моніторинг діяльності

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про поштовий зв’язок»

Герб України

Картка проєкту

Проєкт Закону України «Про поштовий зв’язок», реєстраційний № 4353 від 10.11.2020 Ініціатор(и) законопроєкту: Зуєв М.С., Кісєль Ю.Г., Тищенко М.М. Мета проєкту Закону – гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС у сфері надання послуг поштового зв’язку шляхом імплементації положень Директиви 97/67/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 15.12.1997 «Про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування» (далі – Директива 97/67/ЄС)

 

Резюме антикорупційної експертизи

Проєкт Закону України «Про поштовий зв’язок» (далі – проєкт Закону) розроблений з метою приведення чинного законодавства України у сфері поштового зв’язку у відповідність до положень Директиви 97/67/ЄС в частині надання доступних для користувачів універсальних послуг поштового зв’язку, стимулювання розвитку конкуренції та здійснення регуляторних та наглядових функцій у сфері поштового зв’язку.

За результатами антикорупційної експертизи Національне агентство виявило у положеннях проєкту Закону корупціогенні фактори:

1) неврегульованість процедури включення відомостей про суб’єктів господарювання до реєстру операторів поштового зв’язку, що створює умови для  реалізації корупційних ризиків у діяльності Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – Національний регулятор), зокрема безпідставних відмов у включенні відомостей до вказаного реєстру, оскільки у проєкті Закону відсутні вичерпні умови та підстави для прийняття такого рішення;

2) необґрунтоване наділення Національного регулятора широкими дискреційними повноваженнями в частині припинення діяльності операторів поштового зв’язку, які не подали повідомлення про підтвердження відомостей про себе, що створює умови для вчинення  корупційних правопорушень та адміністративного тиску на суб’єктів господарювання.

 

Таблиця виявлених корупціогенних факторів

№ з/п Корупціогенні фактори
1 Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

  

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1) Передбачена проєктом Закону процедура включення Національним регулятором відомостей про суб’єктів господарювання до реєстру операторів поштового зв’язку має ознаки адміністративної послуги в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги».

Так, відповідно до ч. 1 ст. 14 проєкту Закону суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати господарську діяльність у сфері надання послуг поштового зв’язку, подають до Національного регулятора повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, за формою та змістом, встановленою Національним регулятором. При цьому у ст.ст. 14, 30 проєкту Закону не враховані вимоги ч. 1 ст. 5 Закону України «Про адміністративні послуги» стосовно необхідності врегулювання суспільних відносин щодо надання таких послуг виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, а саме:

переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

платності або безоплатності надання адміністративної послуги;

граничного строку надання адміністративної послуги;

переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Відсутність законодавчо визначених вимог до процедури включення відомостей про суб’єктів господарювання до реєстру операторів поштового зв’язку, а також вичерпних умови та підстави для прийняття такого рішення створює ризик корупційних зловживань та безпідставних відмов.

Крім того, проєктом Закону не передбачена можливість оскарження суб’єктами господарювання рішень Національного регулятора щодо відмови у включенні відомостей до вказаного реєстру.

Така невизначеність створить ризик довільного тлумачення положень проєкту Закону та упередженості під час прийняття рішень, що, як наслідок, може призвести до вчинення  корупційних правопорушень відповідальними особами Національного регулятора.

Рекомендації НАЗК:

привести положення проєкту Закону у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом визначення найменування адміністративної послуги та підстав для її одержання, суб’єкта надання та його повноважень, переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, її платності або безоплатності, граничного строку надання адміністративної послуги, переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

2) У ч. 6 ст. 14 проєкту Закону пропонується наділити Національного регулятора повноваженням вносити інформацію про припинення здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку оператором поштового зв’язку, який не подав повідомлення про підтвердження відомостей про себе за формою та змістом, встановленими Національним регулятором. За таких обставин Національний регулятор має внести до реєстру операторів поштового зв’язку інформацію про припинення здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку щодо такого оператора.

При цьому в абз. 3 ч. 1 ст. 30 проєкту Закону визначено неотримання Національним регулятором повідомлення про підтвердження відомостей про оператора поштового зв’язку як безумовну підставу для припинення діяльності такого оператора.

Разом з тим вказані положення проєкту Закону не враховують випадків, коли відповідне повідомлення було здійснене оператором поштового зв’язку, але з незалежних від нього причин не було отримане Національним регулятором.

Таке широке дискреційне повноваження Національного оператора не ґрунтується на вимогах Директиви 97/67/ЄС, якою на противагу вказаним положенням проєкту Закону встановлено, зокрема, потребу здійснювати оцінку окремих недискримінаційних національних вимог, що за своєю природою можуть суворо обмежити або навіть запобігти доступу до діяльності або її здійснення згідно зі свободою заснування. Якщо такі вимоги є дискримінаційними або не є об’єктивно виправдані поважними причинами, що стосуються суспільного інтересу, або якщо вони є непропорційними, їх слід скасувати або змінити. Результат цієї оцінки буде відрізнятися залежно від характеру діяльності та залучених суспільних інтересів. Зокрема, такі вимоги цілком можна виправдати, коли вони переслідують цілі соціальної політики (п. 69 преамбули).

Запропонована модель правового регулювання наділяє Національний регулятор широкими дискреційними повноваженнями в частині припинення діяльності операторів поштового зв’язку, які не подали повідомлення про підтвердження відомостей про себе. Відсутність визначених у проєкті Закону поважних причин, які можуть зумовити недотримання операторами поштового зв’язку певних регуляторних вимог, вказане положення проєкту Закону, створює ризики зловживання владою або службовим становищем відповідальними особами та, як наслідок, вчинення ними корупційних правопорушень.

Рекомендації НАЗК:

привести положення проєкту Закону в частині визначення підстав для припинення діяльності операторів поштового зв’язку у сфері надання послуг поштового зв’язку у відповідність до вимог Директиви 97/67/ЄС.

 

Висновок:

проєкт Закону містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій.

 

 

В.о. Голови Національного агентства
з питань запобігання корупції                                             Роман СУХОСТАВЕЦЬ

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр
Ми використовуємо cookie-файли, щоб отримати статистику, яка допомагає нам поліпшити персоналізацію сервісу для вас. Ви можете прочитати докладніше про cookie або змінити налаштування браузера. Продовжуючи користуватися сайтом без зміни налаштувань, ви даєте згоду на використання ваших cookie.