НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»

Герб України

Картка проєкту

Проєкт Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», реєстраційний № 4303 від 02.11.2020 Ініціатор(и) законопроєкту: Чернєв Є.В., Гетманцев Д.О., Ковальчук О.В. та інші Мета проєкту Закону – стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової інфраструктури та залучення талановитих працівників

 

Резюме антикорупційної експертизи

 Проєкт Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – проєкт Закону) передбачає врегулювання процедурних питань набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті, а також запровадження загальних засад здійснення уповноваженим органом заходів контролю за відповідністю компаній передбаченим законом вимогам.

За результатами антикорупційної експертизи Національне агентство виявило у положеннях проєкту Закону корупціогенні фактори, зокрема:

1) відсутність чіткого опису ознак видів діяльності, які дозволено здійснювати резиденту Дія Сіті;

2) наділення регулятора необмеженою дискрецією при визначенні істотних ознак, видів діяльності, які дозволено здійснювати резиденту Дія Сіті.

 

Таблиця виявлених корупціогенних факторів

№ з/п Корупціогенні фактори
1 Нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація прав, обов’язків чи відповідальності юридичних та фізичних осіб у будь-якій сфері правового регулювання

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація прав, обов’язків чи відповідальності юридичних та фізичних осіб у будь-якій сфері правового регулювання

1) Передбачена у п. 11 ч. 2 ст. 6 проєкту Закону обставина несумісності окремого виду діяльності зі статусом резидента Дія Сіті не відповідає вимозі чіткості та недвозначності юридичної норми. Так, відповідно до вказаного положення проєкту Закону не може бути резидентом Дія Сіті юридична особа, яка надає послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів, і не відповідає кваліфікаційним вимогам до постачальників таких послуг, встановленим центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів, або такі кваліфікаційні вимоги не визначено. Тобто можливість здійснення юридичною особою, яка має намір отримати статус резидента Дія Сіті, діяльності у сфері обігу віртуальних активів поставлена в залежність від невизначених у проєкті Закону кваліфікаційних вимог. Натомість встановлення таких вимог проєктом Закону віднесено до компетенції центрального органу виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів. Разом з тим здійснення вказаної діяльності резидентом Дія Сіті (юридичною особою, яка має намір отримати статус резидента Дія Сіті) у випадку, якщо такі кваліфікаційні вимоги не встановлено, унеможливлюється, що призведе до обмеження прав окремих юридичних осіб, які надають послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів.

Рекомендації НАЗК:

визначити безпосередньо в положеннях проєкту Закону кваліфікаційні вимоги до постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, або передбачити в розділі VІIІ «Прикінцеві і перехідні положення» проєкту Закону дату набрання чинності відповідними його положеннями з моменту законодавчого визначення вказаних кваліфікаційних вимог.

2) У ст. 7 проєкту Закону пропонується встановити, що:

резидентом Дія Сіті може бути лише особа, яка здійснює виключно один або декілька визначених у пп. 1 – 7 ч. 1 цієї статті видів діяльності. Водночас у п. 8 ч. 1 вказаної статті передбачено можливість здійснювати «інші види діяльності», визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

уповноважений орган може визначати істотні ознаки, які мають або які не мають види діяльності, визначені у ч. 1 цієї статті (ч. 2 ст. 7);

заборонено здійснювати «інші види діяльності», крім дозволених для резидента Дія Сіті (ч. 3 ст. 7).

Вказані положення проєкту Закону є неоднозначними для розуміння особами, які мають їх виконувати, та створюють підґрунтя для корупційних правопорушень у частині визначення видів діяльності, які дозволено здійснювати резиденту Дія Сіті, оскільки не містять чіткого опису ознак таких видів діяльності в межах правового режиму Дія Сіті.

Крім того, запропоноване регулювання наділяє уповноважений орган необмеженою дискрецією, допускає встановлення невизначеного кола вимог і створює загрозу прийняття ним рішення стосовно набуття певною юридичною особою вказаного правового статусу залежно від суб’єктивної оцінки тих чи інших обставин.

Аналогічні зауваження стосуються й абз. 4 ч. 3 ст. 8 проєкту Закону стосовно обов’язку особи, яка має намір надавати послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів, до заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті додати документи, визначені центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів.

Вказане положення проєкту Закону суперечить вимогам ч. 1 ст. 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», оскільки не містить вичерпного переліку та вимог до документів, які така особа має подати для одержання документа дозвільного характеру.

Також зазначене положення проєкту Закону створює корупційні ризики в частині довільного визначення переліку документів дозвільного характеру.

Рекомендації НАЗК:

виключити із тексту проєкту Закону слова «інших видів діяльності», що нівелюють вичерпність та однозначність регулювання. Безпосередньо в тексті проєкту Закону визначити види діяльності, які дозволено (заборонено) здійснювати резиденту Дія Сіті;

визначити у проєкті Закону вичерпний перелік документів, що подаються для набуття статусу резидента Дія Сіті.

3) Проєктом Закону пропонується встановити, що:

юридична особа набуває статусу резидента Дія Сіті з дня внесення відомостей про неї до реєстру резидентів Дія Сіті (ч. 4 ст. 4);

юридична особа втрачає статус резидента Дія Сіті з дня внесення запису про припинення статусу до реєстру резидентів Дія Сіті (ч. 5 ст. 4);

особа, яка має намір набути статус резидента Дія Сіті, звертається до уповноваженого органу із заявою про набуття статусу резидента Дія Сіті (ч. 1 ст. 8);

до заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті особа, яка має намір надавати послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів, додає документи, визначені центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у сфері обігу віртуальних активів (абз. 2 п. 2 ч. 3 ст. 8).

Отже, процедура включення та виключення юридичної особи з реєстру резидентів Дія Сіті має ознаки адміністративної послуги в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги».

Натомість проєктом Закону передбачається встановити, що дія Закону України «Про адміністративні послуги» не поширюється на відносини щодо набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Таким чином, у проєкті Закону визначено особливості набуття статусу резидента Дія Сіті шляхом виведення вказаного виду діяльності з-під дії Закону України «Про адміністративні послуги», що може призвести до порушень прав, свобод, законних інтересів таких юридичних осіб та зловживання суб’єктом владних повноважень своїми обов’язками через можливість суб’єктивного підходу під час надання статусу резидента Дія Сіті та включення (виключення) до реєстру резидентів Дія Сіті.

Рекомендації НАЗК:

1) привести положення проєкту Закону у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом визначення у проєкті найменування адміністративної послуги та підстав для її одержання, суб’єкта надання та його повноважень, переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, платності або безоплатності, граничного строку надання адміністративної послуги, переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги;

2) виключити з проєкту Закону п.п. 7 п. 3 розділу VIII «Прикінцеві і перехідні положення» проєкту Закону.

2. Інші зауваження до проєкту Закону

У ч.ч. 4, 5 ст. 4 проєкту Закону пропонується врегулювати порядок набуття та втрати юридичною особою статусу резидента Дія Сіті. Відповідно до запропонованого проєктом Закону регулювання набуття/втрата статусу резидента Дія Сіті відбувається у зв’язку із внесенням відповідного запису до реєстру резидентів Дія Сіті. При цьому у вказаних положеннях проєкту Закону набуття та втрату статусу резидента Дія Сіті пов’язано з вимогами ч. 6 ст. 4 проєкту Закону. Водночас у ч. 6 ст. 4 проєкту Закону відсутні будь-які вказівки на умови, підстави чи порядок набуття (втрати) статусу резидента Дія Сіті, а лише зазначено, що особливості застосування до резидента Дія Сіті спеціального режиму оподаткування, день початку застосування такого режиму, інші спеціальні правила оподаткування резидента Дія Сіті визначаються Податковим кодексом України.

Таким чином, пропонована редакція положень ч.ч. 5, 6 ст. 4 проєкту Закону не дає змоги точно визначити момент набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті. Натомість буквальне тлумачення цих положень проєкту Закону нібито вказує на необхідність встановлення цього моменту з урахуванням вимог Податкового кодексу України.

Рекомендації НАЗК:

доопрацювати положення проєкту Закону та чітко визначити момент набуття/втрати статусу резидента Дія Сіті.

 

Висновок:

проєкт Закону містить корупціогенні фактори та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наведених рекомендацій.

В.о. Голови Національного агентства
з питань запобігання корупції                                                Іван ПРЕСНЯКОВ

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр