НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізації мобілізаційної діяльності»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Ініціатор

проєкту Закону: народний депутат України Мазурашу Г.Г.

Мета проєкту – підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави Проєкт Закону

(реєстр. № 7670 від 15.08.2022)

опрацьовується в комітеті

 

Резюме антикорупційної експертизи

 За результатами проведення антикорупційної експертизи Національне агентство ідентифікувало у проєкті Закону корупціогенний фактор, зокрема, запровадження регулювання, яке передбачає дискреційне прийняття керівником рішення щодо призначення на посаду державної служби учасника бойових дій.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1.1. Проєктом Закону пропонується доповнити ст. 22 Закону України «Про державну службу» (далі – Закон) новою ч. 7 та встановити, що суб’єкт призначення або керівник державної служби може прийняти рішення про призначення на вакантну посаду без проведення оголошеного конкурсу кандидата, який має статус учасника бойових дій (за умов надання засвідчених у передбаченому порядку копій документів військового підрозділу, які підтверджують виконання військовим/мобілізованим бойових завдань на лінії бойового зіткнення) та у разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.

Також проєктом пропонується встановити, що у разі наявності декількох претендентів на посаду, які відповідають передбаченим у цьому пункті вимогам, може бути прийняте рішення про проведення конкурсу серед таких кандидатів.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Конституції України держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності.

У п. 7 ч. 1 ст. 4 Закону принципом державної служби визначено забезпечення рівного доступу до державної служби – заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження.

Право на державну службу гарантоване Законом усім громадян (за умови дотримання обмежень та вимог передбачених ст.ст. 19, 20). У ч. 4 ст. 19 Закону передбачено, що під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які форми дискримінації, визначені законодавством.

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Метою конкурсу є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки (абз. 1 ч. 1 ст. 22).

Отже передбачені чинними нормами Закону правові процедури вступу на державну службу гарантують рівні можливості для усіх громадян та добір на основі професійних якостей. Реалізація запропонованих положень проєкту зумовить порушення принципу рівного доступу громадян до державної служби,

1.2. З огляду на визначений у Конституції України та Законі принцип рівності, пропоновані зміни до Закону не є належними гарантіями соціального захисту учасників бойових дій.

Відповідно до п. 6. Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 246 від 25.03.2016 р.) етапами конкурсу, зокрема, є: прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, тестування, співбесіда.

У ч. 1 ст. 25 Закону визначено вичерпний перелік інформації, що подає особа, яка бажає взяти участь у конкурсі. Згідно з ч. 3 ст. 25 Закону особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, крім тієї, що зазначена у частині першій цієї статті, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування тощо.

Кандидат на посаду державної служби, очевидно, у відповідності до ч. 3 ст. 25 Закону може подати до конкурсної комісії інформацію про наявність статусу учасника бойових дій. За умови успішного проходження попередніх етапів конкурсу, при проведенні співбесіди, наявність такого статусу виключно позитивно характеризуватиме кандидата та може сприяти визначенню його переможцем конкурсу.

Однак, зважаючи на відсутність у ч. 3 ст. 25 Закону конкретного припису, логічними можуть бути зміни до цієї норми щодо уточнення права кандидата на  подання до конкурсної комісії інформації про наявність статусу учасника бойових дій,

1.3. Окрім зазначеного вище, застосовані у проєкті Закону правові конструкції («може прийняти», «може бути прийняте») встановлюють дискреційні повноваження суб’єкта призначення/керівника державної служби,

Проєктом Закону не визначено підстав для прийняття суб’єктом призначення/керівником державної служби рішення про проведення конкурсу або ж призначення на вакантну посаду без проведення конкурсу.

Зазначене обумовить ризик зловживань, прийняття суб’єктами призначення/керівниками державної служби необґрунтованих рішень, зумовлених виключно суб’єктивним підходом.

Рекомендації НАЗК:

виключити ч. 7 ст. 22 Закону (в редакції проєкту);

ч. 3 ст. 25 Закону викласти в такій редакції: «Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі іншу інформацію, крім тієї, що зазначена у частині першій цієї статті, у тому числі інформацію про підтвердження досвіду роботи, про попередні результати тестування, про наявність статусу учасника бойових дій тощо».

 

Висновок:

проєкт Закону містить корупціогенний фактор та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                                           Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр