НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
8
325
протоколів
складено
221
обгрунтованих
висновків скасовано
3118
направлено матеріалів
до Нацполіції
25 тис.
проведених
спецперевірок
Своєчасності подання декларацій та спецперевірки

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Ініціатор(и) проєкту акта:Железняк Я.І.;  Цабаль В.В.;та ін Мета проєкту акта – здійснення державою професійного і ефективного управління корпоративними правами у державних підприємствах Проєкт Закону(реєстр. № 5593-2 від 15.06.2021) включено до порядку денного

 

Резюме антикорупційної експертизи

Національне агентство ідентифікувало корупціогенні фактори, що унеможливлюють прийняття проєкту Закону у запропонованій редакції, зокрема:

неунормований механізм врегулювання конфлікту інтересів;

неврегульований на рівні закону виключний перелік критеріїв державних унітарних підприємств та господарських товариств, на яких мають утворюватися наглядові ради.

 

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

 

  1. Відсутність переліку видів, форм рішень, що приймаються суб’єктом владних повноважень, а також строків і порядку прийняття рішень

 

Проєктом Закону запропоновано закріпити в положеннях законодавства концепцію «фідуціарних обов’язків» посадових осіб юридичної особи – керівника підприємства, членів виконавчого органу та наглядової ради, зокрема шляхом використання цього поняття у ст. 65 Господарського кодексу України.

Результати Огляду корпоративного управління державних підприємств в Україні, опублікованого у 2021 році, підтверджують, що поняття «фідуціарного обов’язку» є досить новим і недостатньо розвинутим в Україні. Враховуючи це, запропонована розробником модель регулювання в цілому є схвальною, оскільки гармонізує положення українського законодавства з Керівними принципами і детально, на рівні закону, розкриває зміст обов’язків посадової особи компанії «діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень», який наразі передбачений чинною редакцією ст. 92 ЦКУ.

Водночас положення ст. 92 ЦКУ у редакції проєкту Закону містять низку недоліків, які зумовлюють потребу у доопрацюванні проєкту. Так, ч. 3 ст. 92 ЦКУ (у редакції проєкту Закону) закріплює лише обов’язок посадової особи уникати конфлікту інтересів відповідно до ч. 6 цієї статті, при цьому не встановлюючи заборони діяти в умовах такого конфлікту.

При цьому поняття конфлікту інтересів і порядок його врегулювання вичерпно визначено у Законі України «Про запобігання корупції». Враховуючи це, у проєкті Закону мають бути враховані принципові підходи до врегулювання конфлікту інтересів, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції», як такі, що відповідають вимогам Конвенції ООН проти корупції.

Враховуючи викладене, запропонована проєктом Закону модель запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в цілому є недосконалою та такою, що потребує доопрацювання з метою мінімізації корупційних ризиків.

 

Рекомендації НАЗК:

в цілому доопрацювати механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, шляхом імплементації регулювання, визначеного Законом України «Про запобігання корупції», як такі, що відповідають вимогам Конвенції ООН проти корупції;

передбачити заборону вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

 

  1. Інші зауваження

Згідно з ч. 1 ст. 112 Закону у редакції проєкту Закону утворення наглядової ради є обов’язковим для державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, у разі, якщо вони відповідають критеріям, затвердженим Кабінетом Міністрів України, або встановлених законом.

Вважаємо, що критерії, які визначатимуть необхідність утворення наглядової ради, є ключовими вимогами в регулюванні порушеного проєктом Закону питання та мають бути унормовані виключно на рівні закону.

 

Рекомендації НАЗК:

виключити повноваження Кабінету Міністрів України на затвердження критеріїв державних унітарних підприємств та господарських товариств, на яких мають утворюватися наглядові ради;

визначити у проєкті Закону виключний перелік критеріїв державних унітарних підприємств та господарських товариств, на яких мають утворюватися наглядові ради.

 

Висновок:

 

проєкт Закону містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                        Олександр НОВІКОВ

 

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр