НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
11
397
подано
партіями звітів
693.17
млн.грн. перераховано
партіям
446
затверджено висновків
щодо перевірок
581
протоколів
складено
Перевірка політичних партій

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження дозвільних процедур та контролю у сфері надання соціальних послуг»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

 

Розробник проєкту Закону: Міністерство соціальної політики України Мета проєкту Закону – забезпечення надання суб’єктами господарювання якісних та безпечних соціальних послуг шляхом запровадження дозвільних процедур та контролю у сфері надання соціальних послуг Проєкт Закону надіслано відповідно до §372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

Резюме антикорупційної експертизи

 

За результатами проведення антикорупційної експертизи проєкту Закону Національне агентство ідентифікувало у його положеннях корупціогенні фактори, зокрема:

  • відсутність строків включення та виключення з Реєстру надавачів соціальних послуг, повідомлення юридичних, фізичних осіб – підприємців про дату реєстрації декларації, а також повернення декларації;

2) використання оціночного поняття «наявність відповідного фахового рівня працівників»,  що допускає довільне тлумачення положень проєкту Закону в частині визначення відповідного фахового рівня працівників.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

 

  1. Створення перешкод для одержувачів адміністративних, освітніх, соціальних чи інших послуг

Проєктом Закону запроваджується правове регулювання, яке передбачає надання соціальних послуг юридичними особами, фізичними особами –підприємцями на підставі зареєстрованої декларації провадження господарської діяльності у сфері соціальних послуг (далі – декларація).

Згідно з положеннями ст. 13-2 Закону України «Про соціальні послуги» декларація подається суб’єктом господарювання до Нацсоцслужби, яка здійснює її реєстрацію та у разі відсутності зауважень вносить відповідні відомості до Реєстру надавачів соціальних послуг (далі – Реєстр).

Право вчиняти дії з надання соціальних послуг суб’єкт господарювання отримує з дня реєстрації декларації.

Враховуючи це, процедура включення до Реєстру в розумінні Закону України «Про адміністративні послуги» має ознаки адміністративної послуги.

У ч. 1 ст. 5 зазначеного Закону встановлено обов’язкову вимогу щодо необхідності вичерпного врегулювання надання адміністративних послуг виключно законами, зокрема визначення повноважень суб’єкта надання послуги, переліку та вимог до документів, необхідних для її отримання, строків їх розгляду, підстав для відмови тощо.

Однак пропонованими проєктом Закону змінами не встановлюються:

строк повідомлення юридичних, фізичних осіб – підприємців про дату реєстрації декларації;

строки включення та виключення з Реєстру відомостей про надавача соціальних послуг.

Також у проєкті Закону відсутні положення щодо процедури повторного включення інформації про суб’єкта господарювання до Реєстру після його виключення та строку повернення декларації суб’єкту господарювання у разі, якщо її подано чи оформлено з порушенням установлених вимог.

Відсутність чітко визначених строків на прийняття рішення наділяє посадових осіб широкими дискреційними повноваженнями, уможливлює прийняття рішення на власний розсуд.

Крім того, у проєкті Закону відсутні положення щодо обов’язку відповідальних осіб обґрунтовувати підстави для повернення декларації із посиланням на відповідні норми законодавства з метою уникнення повторення одних і тих же помилок та численних безпідставних відмов.

Таким чином, запропоноване регулювання може стати джерелом корупційних ризиків, що полягають у затягуванні процедури надання адміністративної послуги, а також навмисному гальмуванні діяльності суб’єктів господарювання з метою отримання відповідальною особою неправомірної вигоди за пришвидшення прийняття рішення.

 

Рекомендації НАЗК:

1) привести вказані положення проєкту Закону у відповідність із Законом України «Про адміністративні послуги» в частині встановлення чітких строків надання адміністративних послуг, а також повернення декларації суб’єкту господарювання;

2) доповнити проєкт Закону нормою про обов’язкове обґрунтування підстав повернення декларації із посиланням на відповідні норми законодавства.

 

  1. Використання правових конструкцій оціночного характеру

У запропонованих змінах до Закону України «Про соціальні послуги» (ч. 2 ст. 131) використано оціночне поняття «наявність відповідного фахового рівня працівників».

При цьому «наявність відповідного фахового рівня працівників» у проєкті Закону пропонується встановити як одну із загальних вимог до діяльності з надання соціальних послуг.

Використання вказаного оціночного поняття допускає довільне тлумачення положень проєкту Закону в частині встановлення відповідності суб’єктів цим вимогам, що створює умови для прийняття упереджених управлінських рішень щодо оцінки фахового рівня працівників суб’єкта господарювання.

 

Рекомендації НАЗК:

1) виключити із редакції проєкту Закону правову конструкцію оціночного характеру;

2) навести у проєкті Закону вичерпні вимоги до фахового рівня працівників, які можуть здійснювати діяльність з надання соціальних послуг.

 

Висновок:

 окремі положення проєкту Закону містять корупціогенні фактори та потребують доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                        Олександр НОВІКОВ

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр