НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
1

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення виконання євроінтеграційних зобов’язань»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Розробник проєкту закону:

Міністерство економіки України

Мета проєкту закону – виконання Україною  Угоди про асоціацію між Україною, з однієї  сторони, та Європейським  Союзом,  Європейським співтовариством з атомної  енергії і їхніми державами-членами,  з  іншої  сторони, в частині імплементації європейських положень в закупівельне законодавство. Проєкт закону надіслано відповідно до § 372 Регламенту Кабінету Міністрів України

 

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо забезпечення виконання євроінтеграційних зобов’язань» (далі – проєкт Закону) Національне агентство з питань запобігання корупції ідентифікувало корупціогенні фактори, які зумовлюють потребу в його доопрацюванні, а саме:

затвердження порядку здійснення закупівель з використанням динамічної систем та проведення процедури інноваційного партнерства на рівні підзаконного акта;

встановлення преференцій для підприємств (організацій), заснованих громадською організацією осіб з інвалідністю під час проведення відкритих торгів для укладення зарезервованого контракту.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Необґрунтоване встановлення положень відсильного характеру щодо регулювання відносин у сферах з високим рівнем корупційних ризиків за допомогою нормативно-правових актів нижчого рівня

Згідно з абз. 2 ст. 21 та ч. 2 ст. 131 проєкту Закону Кабінет  Міністрів України визначає:

Порядок та умови здійснення закупівель з використанням динамічної системи закупівель;

Порядок проведення процедури інноваційного партнерства, умови та порядок укладання та виконання договорів про інноваційне партнерство та про закупівлю інноваційного продукту, створеного в результаті виконання договору про інноваційне партнерство.

Зазначене створює перевищення законодавчо встановлених повноважень органу державної влади, оскільки затвердження порядку та умов здійснення закупівель не належить до завдань та повноважень Кабінету Міністрів України, визначених Законом України «Про Кабінет Міністрів України».

У свою чергу, правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад визначені Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

В абз. 1 ч. 4 ст. 3 Закону встановлено, що відносини, пов’язані із сферою публічних закупівель, регулюється виключно цим Законом.

Відсутність законодавчо визначених порядку та умов здійснення закупівель з використанням динамічної системи і порядку проведення процедури інноваційного партнерства зумовить корупційні ризики.

Рекомендація НАЗК:

визначити у проєкті Закону порядок та умови здійснення закупівель з використанням динамічної системи закупівель та порядок проведення процедури інноваційного партнерства.

 

2. Необґрунтоване встановлення пільг, переваг або інших привілеїв для юридичних осіб

Ст. 201 проєкту Закону запроваджується можливість застосування відкритих торгів для укладення зарезервованого контракту.

У ч. 4 ст. 201 проєкту Закону визначено, що під час проведення відкритих торгів для укладення зарезервованого контракту тендерну пропозицію має право подавати виключно підприємство або організація, що засноване(а) громадською організацією осіб з інвалідністю.

В абз. 3 та 4 ч. 6 ст. 201 передбачається, що відкриті торги для укладення зарезервованого контракту проводяться без застосування електронного аукціону в разі, якщо до оцінки допущена одна тендерна пропозиція, а також подана одна тендерна пропозиція.

Однак, зазначені положення проєкту Закону не узгоджуються з ч. 2 ст. 32 Закону, якою визначено, що тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі подання для участі у відкритих торгах менше двох тендерних пропозицій.

Крім того, указані положення ст. 201 проекту Закону створюють переваги  для певної категорії учасників, що, в свою чергу суперечить встановленим Законом принципам здійснення публічних закупівель, зокрема добросовісній конкуренції серед учасників, недискримінації учасників та рівне ставлення до них, об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (ч. 1 ст. 5 Закону).

Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах (ч. 2 ст. 5 Закону).

Встановлення пільг та переваг для окремо взятих суб’єктів є корупціогенним фактором, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень у разі прийняття проєкту Закону в пропонованій редакції.

Рекомендація НАЗК:

виключити з проєкту Закону положення, які створюють нерівні умови у цій сфері правового регулювання та сприятимуть вчиненню корупційних правопорушень.

Висновок:

проєкт Закону містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

В.о. Голови Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                                         Андрій ВИШНЕВСЬКИЙ

 

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр