НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
11
79
судових справ викривачів
супровід яких здійснює НАЗК
361
антикорупційних
програм перевірено
128
антикорупційних
експертиз проведено
9735
кількість осіб внесених
до реєстру корупціонерів
Запобігання та протидія корупції

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель»

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Ініціатор(и) законопроєкту: Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)Лічман Ганна Василівна (IX скликання)Швець Сергій Федорович (IX скликання)Корнієнко Олександр Сергійович (IX скликання)Гришина Юлія Миколаївна (IX скликання)Мовчан Олексій Васильович (IX скликання)Приходько Борис Вікторович (IX скликання) Мета проєкту Закону – забезпечення реалізації виконання Антимонопольним комітетом України (АМКУ) своїх повноважень як органом оскарження та удосконалення і уточнення окремих положень Закону України «Про публічні закупівлі», а також вирішення окремих проблем, що виникли під час його застосування Проєкт Закону реєстр. № 5309 від 29.03.2021 з урахуванням таблиці правок до другого читання в редакції від 28.05.2021

 

Резюме антикорупційної експертизи

 

За результатами антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель» (далі – проєкт Закону) Національне агентство встановило корупціогенні фактори, які унеможливлюють прийняття проєкту Закону в запропонованій редакції, зокрема:

  • необґрунтоване розширення переліку обов’язкової інформації, яку має містити скарга;
  • встановлення обмеження права доступу сторін до розгляду справи в органі оскарження.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

 

  1. Встановлення або розширення дискреційних повноважень органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення

1.1 Змінами до ч. 5 ст. 18 Закону розробником пропонується розширити перелік обов’язкової інформації, яку має містити скарга, подана суб’єктом оскарження, та доповнити це положення вимогою щодо подання переліку документів (доказів), що підтверджують наявність у суб’єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника. Відсутність такого переліку документів (доказів) є підставою для залишення скарги без розгляду відповідно до п. 2 ч. 12
ст. 18 Закону.

Водночас вимога ч. 4 ст. 18 проєкту Закону вже покладає на суб’єкта оскарження обов’язок подавати на розгляд АМКУ скаргу, яка містить обґрунтування порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель. Крім того, слід враховувати, що на виконання чинних положень Закону вичерпна інформація про процедуру закупівлі підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель ProZorro, зокрема тендерна документація, пропозиції учасників, історія змін, запитання від користувачів тощо. Ця інформація, у поєднанні з обґрунтуванням позиції суб’єкта оскарження, є достатньою для цілей попередньої оцінки скарги та прийняття її до розгляду.

У ч. 16 ст. 18 проєкту Закону визначено, що орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на підставі інформації, розміщеної в електронній системі закупівель станом на момент подання скарги, та інформації, одержаної за скаргою.

Натомість запропоноване регулювання, зміст якого полягає у встановленні додаткових вимог до скарги та фактичному наділенні АМКУ повноваженнями на вирішення питання про оцінку вичерпності та належності поданого суб’єктом оскарження переліку документів на етапі прийняття скарги до розгляду, є необґрунтованим та створює надмірний рівень дискреції у діяльності АМКУ. Це положення проєкту Закону створює умови для прийняття необґрунтованого рішення про залишення скарги без розгляду, що ускладнює ефективний захист прав та інтересів учасників процедури закупівлі.

Рекомендації НАЗК:

визначити у проєкті Закону, що відсутність переліку документів, передбаченого у пп. 5 ч. 5 ст. 18 проєкту Закону, не може бути підставою для залишення скарги без розгляду.

 

1.2 Змінами до ч. 15 ст.18 проєкту Закону пропонується визначити, що «за попереднім письмовим бажанням однієї із сторін, зазначеним у скарзі (для скаржника) або пояснення (для замовника), на засідання Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель запрошуються сторони (суб’єкт оскарження та замовник) для надання додаткових пояснень».

Запропоновані зміни до Закону покладають на скаржника та/або замовника обов’язок завчасно інформувати АМКУ про ймовірну участь у розгляді скарги на засіданні для надання додаткових пояснень у письмовій формі, зазначаючи це у скарзі (для скаржника) та поясненні (для замовника).

Таким чином, законодавча пропозиція в частині необхідності встановлення додаткових вимог до суб’єкта оскарження/замовника письмово повідомляти про участь у розгляді скарги необґрунтовано обмежує права сторін та можливість ефективно захистити свої законні інтереси.

 

Рекомендації НАЗК:

виключити зміни до ч. 15 ст. 18 Закону щодо встановлення обов’язку сторони завчасно письмово повідомити про участь у засіданні Комісії для надання додаткових пояснень.

 

 

Висновок:

проєкт Закону містить корупціогенні фактори та потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

 

 

В.о. Голови Національного агентства

з питань запобігання корупції                                  Роман СУХОСТАВЕЦЬ

 

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр