НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...
10
311
протоколів
складено
221
обгрунтованих
висновків скасовано
3118
направлено матеріалів
до Нацполіції
25 тис.
проведених
спецперевірок
Своєчасності подання декларацій та спецперевірки

Висновок антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших Законів України щодо відсторонення від здійснення правосуддя суддів»

Герб України

Картка проєкту

 

Ініціатор(и) законопроєкту: Бабій Р.В., Вельможний С.А., Дирдін М.Є. Мета проєкту Закону – попередити кадровий колапс в судовій системі, що негативно впливає на реалізацію права громадян України на звернення до суду та ставить під сумнів належне виконання Україною своїх зобов’язань перед Радою Європи в частині реформування судової системи Проєкт Закону, реєстраційний № 4505 від 16.12.2020, надано для ознайомлення

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами антикорупційної експертизи проєкту Закону Національне агентство ідентифікувало такі корупціогенні фактори, які унеможливлюють його прийняття у запропонованій редакції:

1) процедура призначення кандидата на посаду судді без рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ) створює нерівні умови для кандидатів на посади суддів, унеможливлює перевірку суддів на компетентність та доброчесність, що, в свою чергу, створює корупційні ризики;

2) процедура повторного оцінювання відповідності судді займаній посаді для тих суддів, стосовно яких ВККСУ вже внесено подання до Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) про їх звільнення з посади судді, створює корупційні ризики прийняття необґрунтованих рішень.

Опис виявлених корупціогенних факторів

  1. Необґрунтоване встановлення пільг, переваг або інших привілеїв для юридичних та фізичних осіб

Відповідно до нової редакції ч. 18 ст. 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) ВРП пропонується надати повноваження у визначених цим Законом випадках й у визначеному її Регламентом порядку без рекомендації ВККСУ розглядати питання про призначення кандидата на посаду судді та у разі ухвалення позитивного рішення вносити подання Президентові України про призначення судді на посаду.

Зміни до п. 17 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачають, що ВРП з урахуванням ч. 19 ст. 79 цього Закону вносить Президентові України подання про призначення на посаду судді суддів, призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності цим Законом, без рекомендації ВККСУ.

Запропоноване проєктом Закону фактичне звільнення окремих суддів від проходження кваліфікаційного оцінювання містить ризик збереження на посадах суддів, які не відповідають критеріям доброчесності або є некомпетентними, та створює невиправдані переваги для окремих суддів.

Вказані положення проєкту Закону суперечать пп. 2 та 4 п. 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, абз. 6 п. 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та фактично запроваджують окремий (спеціальний) порядок призначення на посаду судді для окремих категорій суддів, що, в свою чергу, створює корупційні ризики для прийняття необґрунтованих рішень щодо призначення окремих суддів, які не засновані на результатах оцінювання.

Крім того, запропоноване регулювання створює нерівні умови для кандидатів на посади суддів, строк повноважень яких закінчився, що обумовлено можливістю призначати суддів без конкурсу.

Рекомендації НАЗК:

виключити запропоновані зміни до ч. 18 ст. 79 та п. 17 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

  1. Невідповідність положень нормативно-правового акта положенням нормативно-правового акта, що має вищу юридичну силу, або міжнародним зобов’язанням України

У проєкті Закону пропонується внести зміни до ст. 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими запровадити повторне оцінювання відповідності судді займаній посаді за умови прийняття ВРП рішення про відмову у задоволенні рекомендації ВККСУ про звільнення з посади судді на підставі п.п. 4 п. 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України та відсутності рішення колегії ВККСУ про відповідність судді займаній посаді. При цьому повторне оцінювання пропонується проводити з етапу, визнаного незадовільним при попередньому оцінюванні.

Реалізація пропонованих у проєкті Закону змін призведе до того, що судді, стосовно яких ВККСУ вносилося подання до ВРП про їх звільнення з посади судді у зв’язку з неуспішним проходженням кваліфікаційного оцінювання та щодо яких  ВРП ухвалила рішення про відмову у задоволенні рекомендації ВККСУ про звільнення з посади судді, підлягатимуть повторному кваліфікаційному оцінюванню.

Ця пропозиція проєкту Закону не відповідає вимогам Конституції України, Закону, Закону України «Про вищу раду правосуддя», які не передбачають процедури повторного кваліфікаційного оцінювання суддів. Реалізація цієї пропозиції фактично наділяє ВРП необґрунтованими дискреційними повноваженнями для ініціювання повторного кваліфікаційного оцінювання невизначену кількість разів, що нівелює рішення ВККСУ, а також порушує принципи правової визначеності і передбачуваності правового регулювання.

Рекомендації НАЗК:

виключити запропоновані зміни до ст. 88 Закону або передбачити вичерпний перелік випадків для проведення повторного оцінювання, які повинні бути обґрунтовані та такими, що унеможливлюють прийняття упереджених рішень ВРП.

  1. Інші зауваження:

Запропоновані проєктом Закону зміни до ст. 62 Закону України «Про вищу раду правосуддя» передбачають, що у разі прийняття ВККСУ рішення про невідповідність судді займаній посаді суддя вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення ВРП окремого рішення.

При цьому таке відсторонення судді від здійснення правосуддя відповідно до проєкту Закону триватиме до моменту ухвалення ВККСУ рішення про відповідність судді займаній посаді або до звільнення судді з посади – без ухвалення ВРП окремого рішення про припинення тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Разом з тим відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 131 Конституції України ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя належить до повноважень ВРП. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 66 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» суддю може бути тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя за рішенням ВРП; тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні кваліфікаційного оцінювання здійснюється ВРП за поданням ВККСУ.

Таким чином, у проєкті Закону передбачено надання ВККСУ повноважень, якими вже наділено ВРП, що суперечить вимогам Конституції України.

 

Висновок:

проєкт Закону містить корупціогенні фактори, які унеможливлюють прийняття проєкту у запропонованій редакції.

 

 

Голова Національного агентства

з питань запобігання корупції                                       Олександр НОВІКОВ

Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр