НАЗК
UA 01103 Київ Бульвар Дружби Народів, 28
support@nazk.gov.ua
+38 (044) 200-06-94
Національне Агентство з Питань Запобігання Корупці
A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту
Меню
...

ВИСНОВОК антикорупційної експертизи проєкту Закону України «Про внесення зміни до статті 66 Закону України «Про Національну поліцію» щодо службового сумісництва поліцейських» (реєстр. № 6450-1 від 24.12.2021)

ЧиннийЧинний
Герб України

Картка проєкту

Ініціатор(и)

проєкту Закону:

Медяник В.А., Павлюк М.В., Арешонков В.Ю. та інші

Метою проєкту є надання поліцейським права щодо виконання за сумісництвом, у вільний від служби час, додаткової оплачуваної діяльності пов’язаної із охороною власності або громадян Проєкт Закону (реєстраційний № 6450-1 від 24.12.2021) опрацьовується в комітеті

 

Резюме антикорупційної експертизи

За результатами проведення антикорупційної експертизи Національне агентство ідентифікувало у проєкті Закону корупціогенні фактори, зокрема, ускладнення реалізації передбачених законодавством заходів із запобігання та протидії корупції, недотримання принципу юридичної визначеності.

 

Опис виявлених корупціогенних факторів

1. Необгрунтоване застосування до певної категорії осіб винятків з антикорупційних вимог, заборон та обмежень, обмеження здійснення стосовно них контролю, моніторингу, інших заходів щодо запобігання чи протидії корупції.

1.1 Законопроєктом пропонується ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» викласти в новій редакції.

У пропонованих нових положеннях ч.ч. 2 та 3 цієї ст. визначено, що «У випадку зайняття оплачуваною діяльністю пов’язаною з охороною власності або громадян за сумісництвом, поліцейський зобов’язаний повідомити свого керівника в порядку визначеному Міністерством внутрішніх справ України. Під час зайняття оплачуваною діяльністю пов’язаною з охороною власності або громадян за сумісництвом, на поліцейського розповсюджуються всі обов’язки, повноваження та гарантії передбачені даним законом».

Ч. 1 ст. 59 Закону України «Про Національну поліцію» визначено, служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень.

В ч. 1 ст. 12 цього Закону передбачено, поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань.

Згідно з ч. 2 ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.

Отже, особливий характер служби в поліції значно обмежує можливості оплачуваної діяльності за сумісництвом. Проєктом не встановлюються будь-які обмеження для поліцейських щодо суб’єктів, з якими вони можуть встановлювати відповідні правовідносини. Окрім цього, передбачено, що здійснюючи відповідну діяльність за сумісництвом, поліцейський наділений усіма правами визначеними Законом України «Про Національну поліцію».

Зазначена ініціатива обумовить ризик конфлікту інтересів, зокрема, використання поліцейськими у своїх інтересах інформації щодо юридичних або фізичних осіб, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень.

Рекомендації:

внести зміни до проєкту Закону, якими виключити пропоновані положення ч. 2 та ч. 3 ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію».

 

1.2 Чинна норма, передбачена ч. 1 ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію», визначає, що поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або творчої.

Такі обмеження щодо сумісництва є ширшими за встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Згідно із пп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» поліцейські є суб’єктами, на яких поширюється дія цього Закону.

Проєктом Закону пропонується ч. 1 ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» викласти у такій редакції: «Поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту або діяльності пов’язаної із охороною власності або громадян».

Тобто, проєктом Закону пропонується встановити право поліцейських на зайняття за сумісництвом оплачуваною діяльністю, яка не передбачена п. 1
ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції».

За порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Реалізація законодавчої ініціативи може мати наслідком уникнення юридичної відповідальності.

Рекомендації:

внести зміни до проєкту Закону, якими пропоноване положення ч. 1 ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» узгодити із нормою, встановленою п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції».

 

2. Нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація прав, обов’язків чи відповідальності юридичних та фізичних осіб у будь-якій сфері правового регулювання.

Згідно із пропонованим положенням ч. 2 ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» щодо здійснення оплачуваної діяльності пов’язаної з охороною власності або громадян поліцейський зобов’язаний повідомити свого керівника.

Відповідно до ч. 3. ст. 62 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський під час виконання покладених на нього обов’язків підпорядковується тільки своєму безпосередньому та прямому керівнику.

Пропоноване законопроєктом положення чітко не визначає якого саме керівника повинен повідомити поліцейський про зазначену обставину та протягом якого строку.

Застосування пропонованого положення обумовить ризик зловживань.

Рекомендації:

внести зміни до проєкту Закону з урахуванням зазначених у п. 1.2 цього Висновку рекомендацій.

 

Висновок:

проєкт Закону містить корупціогенні фактори та потребує доопрацювання з урахуванням наданих рекомендацій.

 

В.о. Голови Національного агентства

з питань запобігання корупції                                                                      Артем СИТНИК

Завантажити документ
Посилання скопійовано
Версія для друку
контакт-центр
+38 (044) 200-06-94
працює з 9:00 до 18:00
контакт-центр
контакт-центр