НАЗК продовжує термін подання фінансових звітів політичних партій за IV квартал 2019 року до 10 лютого

Національне агентство повідомляє про продовження на один день – до 10 лютого терміну подання фінансових звітів політичних партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року. Таке рішення ухвалено, зважаючи на те, що останній день строку подання Звіту припадає на вихідний день, неділю 9 лютого.

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України  від 19.12.2019 № 410-IX  «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» до початку функціонування електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичні партії подають звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку та у спосіб, визначений Законом України «Про політичні партії в Україні», в редакції, що діяла на день опублікування цього Закону.

Політичні партії мають підготувати і подати Звіти за ІV квартал 2019 року, згідно з частиною десятою статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні»  (редакція Закону України від 18.10.2019), відповідно до якої відомості, зазначені у частині дев’ятій  цієї  статті, відображаються  у  звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і  зобов’язання фінансового характеру наростаючим підсумком на кінець року окремо щодо кожної політичної партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, кандидатів на відповідних виборах (у разі проведення виборів).

Разом з тим до Звіту у паперовій формі та в електронному вигляді за ІV квартал 2019 року  політична партія, її місцева організація, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, додають:

• інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру від кожної місцевої організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи. Ця інформація додається шляхом заповнення відповідних розділів Звіту, що стосуються місцевої організації партії,  та обов’язково подається разом зі Звітом політичної партії;

• копії документів, що підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках, копії фінансової звітності);

• висновок про визначення розміру (суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг згідно з Методологією визначення розміру (суми) внеску на підтримку політичної партії у формі робіт, товарів або послуг, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.11.2018 № 2596,  зареєстрованим у Міністерстві  юстиції України 10.12.2018 за № 1397/32849;

 • висновок щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту політичної партії;

• висновок зовнішнього незалежного фінансового аудиту (політичні партії, які отримували державне фінансування у 2019 році – відповідно до змін, внесених Законом України  від 19.12.2019 № 410-IX  «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції»).