НАЗК встановлює контроль за дотриманням трудових прав осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм

Національне агентство з питань запобігання корупції направило Міністерству юстиції на державну реєстрацію проект нового Порядку щодо надання згоди Національного агентства на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми.

Документ забезпечує дотримання додаткових гарантій захисту трудових прав осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційних програм. Зокрема, Порядок встановлює форму звернення відповідних юридичних осіб до Національного агентства, а також перелік необхідних документів, які підприємство має надати для отримання згоди на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми.

Якщо за результатами розгляду подання про розірвання трудового договору законність підстав звільнення особи з посади Уповноваженого не підтверджено, а також у разі встановлення, що відповідне розірвання здійснюється із порушенням вимог Закону, Національне агентство має право ухвалити рішення про відмову у наданні згоди на розірвання трудового договору з Уповноваженим.

Антикорупційні програми, за Законом «Про запобігання корупції», зокрема, мають реалізовуватися на підприємствах державної та комунальної форм власності, у господарських товариствах (у яких державна або комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн грн, а також юридичних особах, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн грн.